Acadèmia Ceus - Ceus Network

CEUS NETWORK

És l'eina que necessitàvem per poder ajudar als nostres alumnes a entrar al món laboral. CEUSNETWORK és una plataforma on els nostres alumnes poden fer el seu CV i d'aquesta manera poden optar a processos de selecció de diferents empreses.A aquesta plataforma (www.ceusnetwork.com), es pot entrar, segons el tipus d'usuari i coexisteixen tres tipus de xarxes:

Xarxa de exalumnes o alumni:

Per els nostres exalumnes fem xerrades i trobades per que puguin fer network

 

Xerrada amb Sr Antoni Grau (Dir General Corporatiu de Planeta), Xerrada amb Carlota Pi (Co-founder de Hola Luz)

 

Open Day que ens va oferir l’ escola de negocis IESE, per els nostres exalumnes.

Xarxa d’alumnes actuals:

Als nostres alumnes ceusnetwork els ajuda a trobar pràctiques a empreses, mentre estàn realitzant els seus estudis o be a aconsseguir la primera feina un cop finalitzats els seus estudis.

Xarxa d'empreses:

Estem en contacte amb diferents empreses com les que hem mencionat anteriorment, quan tenen necesitat d’incorporar a algun estudant o recien titulat, hens fan arribar la seva oferta i nosaltres els hi presentem candidats en funció del perfil que estant buscant.

A l'acadèmia CEUS ens preocupem pels nostres alumnes des de bon començament, tot intentant que es converteixin en els enginyers del futur.