Física
Formulari
Conceptes clau de les assignatures.
Test online
Amb preguntes reals de la Selectivitat.
Vídeos
Resolució de proves de la Selectivitat.
Prova Selectivitat 1
SETEMBRE 2022
Exercici 1
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 2
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 3
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 4
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 5
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 6
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 7
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 8
Vídeo de resolució de l’exercici
Prova Selectivitat 1
JUNY 2022
Exercici 1
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 2
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 3
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 4
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 5
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 6
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 7
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 8
Vídeo de resolució de l’exercici
Prova Selectivitat 1
SETEMBRE 2021
Exercici 1
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 2
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 3
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 4
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 5
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 6
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 7
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 8
Vídeo de resolució de l’exercici
Prova Selectivitat 2
JUNY 2021
Exercici 1
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 2
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 3
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 4
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 5
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 6
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 7
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 8
Vídeo de resolució de l’exercici
Prova Selectivitat 1
SETEMBRE 2020
Exercici 1
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 2
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 3
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 4
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 5
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 6
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 7
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 8
Vídeo de resolució de l’exercici
Prova Selectivitat 2
JUNY 2020
Exercici 1
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 2
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 3
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 4
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 5
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 6
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 7
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 8
Vídeo de resolució de l’exercici
Prova Selectivitat 3
SETEMBRE 2019
Exercici 1
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 2
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 3
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 4
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 5
Vídeo de resolució de l’exercici
Prova Selectivitat 4
JUNY 2019
Exercici 1
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 2
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 3
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 4
Vídeo de resolució de l’exercici
Exercici 5
Vídeo de resolució de l’exercici