Acadèmia Ceus - Condicions d'ús

CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. informa que és titular del lloc www.academiaceus.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L., amb CIF B62509963 i domicili social a JOAN OBIOLS, 11-13 08034 BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el volum 33380, foli 70, full 231465 i inscripció 1ª. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@academiaceus.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L., totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis exposats per ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. per l’accés a certs continguts o serveis oferts per el web.
  • • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. contràriament al que disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre manera puguin suposar una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions

ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d'ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Cookies

Una Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador a l'accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.

Segons el que disposa l'article 22.2 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), pel qual s'ha d'informar als usuaris sobre la utilització de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals, ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. informa que a l'accedir a aquest domini web www.academiaceus.com, s'instal·laran cookies en els seus equips. Pot consultar la nostra Política de cookies per obtenir tota la informació sobre les mateixes, així com informació sobre com configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. amb CIF B62509963 i domicili social situat a JOAN OBIOLS, 11-13 08034 BARCELONA, amb les finalitats, terminis de conservació i bases legitimes descrites a continuació:

Finalitat: Gestionar el seu registre com a usuari de la plataforma.

Termini de conservació: Mentre el seu compte d'usuari romangui activa.

Base legítima: El consentiment de l'interessat i l'execució d'un contracte.

Cessions: Les seves dades només seran cedides a tercers en cas d'obligació legal.


Finalitat: Reserva de cursos.

Termini de conservació: Les dades seran conservades mentre la reserva segueixi activa.

Base legítima: L'interès legítim.

Cesiones: Les seves dades només seran cedides a tercers en cas d'obligació legal.


Finalitat: Atendre les seves consultes.

Termini de conservació: El termini estrictament per gestionar la consulta, un cop gestionada les dades seran eliminades.

Base legítima: L'interès legítim.

Cessions: Les seves dades només seran cedides a tercers en cas d'obligació legal.


Finalitat: Gestionar la seva sol·licitud de treballar amb nosaltres.

Termini de conservació: 1 any.

Base legítima: El consentiment de l'interessat i l'interès legítim.

Cessions: Les seves dades només seran cedides a tercers en cas d'obligació legal.


Finalitat: Tractament d'imatge per gestionar la seva foto de perfil.

Termini de conservació: Fins que elimini la foto de perfil.

Base legítima: El consentiment de l'interessat.

Cessions: Les seves dades només seran cedides a tercers en cas d'obligació legal.


Finalitat: Enviament de comunicacions comercials als usuaris per mitjans electrònics o equivalents.

Termini de conservació: Mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legítima: Mentre es mantingui el consentiment prestat.

Cessions: No es fan cessions de dades.


Finalitat: Formar part dels grups de WhatsApp informatius de les assignatures en què l'alumne està matriculat.

Termini de conservació: Mentre el curs segueixi actiu o l'alumne retiri el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de l'interessat.

Cessions: No es fan cessions de dades.


Finalitat: Rebre ofertes laborals de terceres empreses.

Termini de conservació: Mentre el curs segueixi actiu o l'alumne retiri el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de l'interessat.

Cessions: Terceres empreses interessades en perfils laborals pròxims al de l'alumne.


ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, l'usuari podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

  • Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

  • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L., per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari .

  • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament .

  • Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.

  • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.

  • Dret d'oposició: És el dret de l'usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L.

D'acord amb el que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en el present apartat, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat. Així mateix, ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. informa que en el cas que l'usuari introdueixi dades en els formularis dels llocs web de tercers, seran aquests últims els responsables de les dades de caràcter personal, i els que han d'adoptar les mesures tècniques descrites en l'apartat dels presents Termes i Condicions d'Ús.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. . Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. . Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ZANÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES S.L. té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.